Vårt första årsmöte är nu satt! Det kommer äga rum söndagen den 23 juni kl 19:00 på Ingsvallen i Länghem. Alla som är intresserade är varmt välkomna att närvara.

Vi kommer under mötet tillsätta alla platser som behövs i styrelsen, sätta stadgar och gå igenom upplägg och tankar inför framtiden. Så har ni några tankar och idéer är ni varmt välkomna att framföra dem.

Ses på söndag alla discgolfande vänner!